Vår teknologi

Vi levererar utrustning för inomhusträning till hela världen
Kontakta oss för leveransvillkor för ditt land

KPRO-7 är en teknologi för beredning och ytterligare pulverbeläggning av metalldelar i sportutrustning.

Den tekniska processen för KPRO-7 har utvecklats och testats av specialister från KENGURU.PRO Company.

KPRO-7-skyddet av metall mot korrosion och förbättring av visuella egenskaper består av följande steg:

1. Kulblästring

Kulpening är en kallbearbetningsprocess där en detaljs yta bombarderas med små runda kulor. Varje kula som träffar materialet är som en mikroskopisk hammare som ger ytan en inbuktning. För att kunna genomföra denna process behövs speciell utrustning – en kulpeningsmaskin. Tack vare detta luftflöde av kulor försvinner föroreningar, beläggningar, rost, slagg, oegentligheter och mycket mer. 

Processen med kulpening ger en tuff, ren yta som medför en bättre fästning av material som sedan placeras på ytan. 

Förberedelsen av metallen utförs genom en mekanisk avlägningsprocess med metallkulor, vid ett tryck av 0.5-0.6 MPa under 3-5 minuter. Syftet med detta är att avlägsna det yttersta lagret av rost på metallen eller stålen som sedan ska behandlas.Den rekommenderade ytprofilen av Rz är mellan 30 – 50 μm. På ytan av produkterna skapas en ojämnhet i form av små inbuktningar som skapar maximal fästning för kommande lager av beläggning. Slipande kulblästring av metallytan är utförd till en grad 2 enligt GOST 9.402 (Sa 2 1/2 eller Sa 2 av ISO 8501-1.)Tekniska karaktärsdrag av kulpening 

DC1503-4.11 F82601

  1. Storleken på insättningsluckan; 610×1600 mm.
  2. Transportbandets hastighet; 0.8-3.2 m/min.
  3. Rengöringshastighet SA 2.5; 1.6 m/min.
  4. Turbintyp B-306-ADC; 4 pcs. (2 över, 2 under).
  5. Turbinprestanda; 220 kg/min.
  6. Turbinens motorstyrka; 11 kW.
  7. Gjutna stålkulor; S330/SS1.0mm.
  8. Flisade stålkulor; GP025/SS1.0mm.
  9. Hårdhet på metallkulorna inuti; 40-51 HRC

2. Applicering av zinkinnehållande beläggning

Efter 50 minuter av kulblästring placeras produkten i en kammare där en rostskyddad zinkbeläggning appliceras (TU 2312-022-12288779-2000) genom en högtryck av luft som sprejas med en temperatur på +10°C till +40°C och med en relativ luftfuktighet på maximalt 85 procent. 

Karaktärsdrag av zinkbeläggningen

Färg och utseende – grå (nyansen är inte normaliserad), matt, slät, utan föroreningar. 

Tjockleken på ett lager är 40-80 μm

Tålighetsgrad (impact strength) – inte mindre än 50 cm

Elastisk vid böjning  – Inte mer än 10 mm

Molekylär vidhäftning (enligt GOST 15140, metod  2) – inte mer än 1p

Temperaturresistens – 150°С

Densitet – 2.80-3.00 g/cm3

Massfraktion av icke flyktiga ämnen är 84.0-87.0%

Viskositet – tixotropia

3.Torkningsprocessen

Enligt GOST 19007 är teckningstiden för grad 3 vid en temperatur på (20 ± 2)°С och relativ luftfuktighet (65 ± 5) procent – inte mer än 4 timmar. 

Puderbeläggning KPRO-7 (KPRO-7)

Puderbeläggning är applicerad genom elektrostatisk sprutning. Det består av en elektrostatiskt laddat pulver till en jordad produkt med hjälp av en pneumatisk finfördelare.

Först skickas det pudrade materialet in till en inmatare. I porösa skott till mataren introduceras luft under ett tryck, vilket förvandlar pudret till ett temporärt flytande tillstånd som skapar det så kallade “flytande lagret” av beläggningen. Därefter flyttas Aerosol från dess behållare med en luftpump (ejektor), utspätt med luft för att minska koncentrationen som sedan matas in i sprejaren. Här blir pulvret elektrostatiskt tack vare friktion. Med hjälp av komprimerad luft är det nu laddade pulvret applicerbart på en neutral yta där det fastnar och hålls kvar tack vare sin elektrostatiska dragkraft. I det sista steget av pulverbeläggningen appliceras pulvret på produkten i en polymerisationskammare där pulvret smälter och polymeriseras. Fusion och polymerisation händer vid en temperatur runt 150-220°C under 15-30 minuter och därefter formar pulvret ett membran likt färg (polymeriseras). I slutet av polymerisationen är produkten kyld med luft. 

Bara pulver av plyester, som är resistent mot påtagliga miljöer är använda. Den här typen av färg innehåller inte giftet TGIC. Med referens till Interpon D-serien av arkitekturella pulverbeläggningar, bidrar Interpon D1036 serien med utmärkt resistens av miljöpåverkan, bevarar originalfärgen av beläggningen och möter alla större Europeiska standarder inom området. 

Storlek på partiklarna – Är anpassade för tribo och elektrostatisk deponeringsmetoder.

Densitet av 1.2-1.85 g / cm3,

Når stelnat tillstånd; 

20 minuter på 170°C

15 minuter på 180°C

10 minuter på 190°C 

Mekaniska tester

Elasticitet av beläggningen vid böjning – passerad ISO 1519 (cylinder) 5 mm

Böjning enligt till Eriksen – passerad ISO 1520 5 mm

Molekylär vidhäftning (adhesion) – ISO 2409 (2 mm cross cut) klassifikation 0

Tålighet av membranet – ASTM D2794 D / R 30 kg×cm

Kemiska tester och hållbarhetstester för beläggningen

Salt dimma – passerat ASTM B117 (1000 timmar) utan tecken på förslitning utöver 3 mm från snittet. 

Sodium salt – ISO 9227 (1000 timmar), släpper skalet <16 mm2/10 cm

Våt kammare – passerat BS3900-F2 (1000 timmar) utan tecken på förslitning eller minskad glans

Svaveldioxid – passerat ISO 3231 (Kesternich) utan förlossning utöver beyond 1 mm från snittet, utan förändring av färg eller bubblor efter 24 cykler. 

Nedsänkning i destillerat vatten – passerat BS3900-F7 (240 timmar) utan förslitning eller minskad glans.

Uthållighet vid utomhusanvändning – produkten karaktäriseras av hög prestanda. En lätt enhetlig minskning av glans är möjlig utan skada på beläggningen. Smältning är i princip omöjligt – inom ASTM D659: 1980. 

Accelererat test för  atmosfärisk stabilitet – soltestad med Original Hanau Quartzlampen ISO 11341. Bibehållande av >50% av glans efter 1000 timmar.

Kemisk resistens – normalt hög resistens till alla mindre koncentrerade frätande och alkaliska ämnen såväl som oljor vid normala temperaturer. 

calisthenic equipment
calisthenics equipment
workout equipment
workout kids
calisthenics equipment
Scroll to Top